top of page

Privacy Policy & Cookie Policy

Key in the Lock

PRIVACY BELEID

 

Dit privacy beleid is van BLOEMEN BEUKELEERS. Maatschappelijk adres:

Kapellestraat 78, 2630 Aartselaar. Ondernemingsnummer: 0859 611 525

BLOEMEN BEUKELEERS hecht veel belang aan jouw privacy en verwerkt je

persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. We streven ernaar om

ons privacy- en cookiebeleid zo duidelijk en transparant mogelijk te formuleren. Heb

je toch vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via:

bloemen.beukeleers@telenet.be

 

Algemeen

BLOEMEN BEUKELEERS erkent het belang van gegevensbescherming en de

privacy van haar klanten en bezoekers op de website en zal de persoonsgegevens

van de betrokkene met de nodige zorg behandelen en enkel voor de welbepaalde

doeleinden.

Wij streven er optimaal naar om in regel te zijn met de recente aanpassingen en de

Europese Verordening 2016/679 van 25 Mei 2018, maar ook met de Belgische wet

van 30 juli 2018. Dit zowel naar de verwerking als naar de bescherming van de

persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij

gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde

gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Je bent niet

verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen

van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent

als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je ons verstrekt.

 

Anonieme gegevens

Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: surfgedrag, herkomst,

zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van

onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme

statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen

achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van BLOEMEN

BEUKELEERS om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 

Cookies

De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens

verzamelen met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. We

gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website.

Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie het cookie beleid.

Persoonsgegevens die je ons meedeelt

  • Bij het invullen van het contactformulier op de website bezorg je ons je naam en e-mailadres.

  • Als opdrachtgever, klant, prospect, leverancier of andere zakelijke relatie verkrijgen wij jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en ondernemingsnummer.

  • Bij het bestellen van bloemen voor levering verkrijgen wij jouw naam, e-mailadres, adres van levering en eventueel je telefoonnummer.

  • Wens je contact op te nemen via Whatsapp, ontvangen wij jouw naam, gsm-nummer en vraagstelling.

  • BLOEMEN BEUKELEERS verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens.

 

Onlinegegevens doorgeven

Voor je aankoop hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je

telefoonnummer nodig, voor zakelijke klanten vragen wij ook het

ondernemingsnummer. Deze hebben we nodig voor de oplevering en facturatie van

de door jou bestelde aankoop met als rechtsgrond, de uitvoering van een

overeenkomst die door jou gevraagd werd, als je een aankoop plaatst.

We gebruiken de gegevens om de dienst op te leveren, je op de hoogte houden over

de gevraagde aankoop of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over de

afgesproken aankoop.

De rechtsgrond hiervoor is de uitvoering van een overeenkomst die door jou

gevraagd werd.   

 

Betalingen 

Als je bij ons overgaat tot bestelling, dien je deze ook af te rekenen. BLOEMEN

BEUKELEERS heeft hier gekozen om samen te werken met STRIPE. Net zoals

BLOEMEN BEUKELEERS vinden ook zij de privacy en de bescherming van je

gegevens belangrijk. Hoe zij omgaan met de gegevens die je aan hen verstrekt kan

je vinden in hun Stripe Cookies Policy

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Binnen BLOEMEN BEUKELEERS zijn de gegevens alleen toegankelijk voor

verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten

hebben. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele

verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelde, die

gelijkaardig zijn aan dit Privacy beleid.

Wij verlenen vreemden geen toegang tot jouw gegevens en nemen hiervoor de juiste

technische en organisatorische maatregelen om dit te voorkomen. Indien er alsnog

ongeoorloofde toegang is geweest tot jouw gegevens, dan streven wij ernaar om dit

in alle transparantie met jou te delen.

 

Ook kunnen we in zeldzame gevallen je gegevens doorgeven als we daartoe

verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan

voorkomen dat BLOEMEN BEUKELEERS jouw persoonsgegevens ingevolge een

gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet

onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te

informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

BLOEMEN BEUKELEERS verbindt zich ertoe jouw persoonsgegevens niet te zullen

verkopen, verdelen of doorgeven aan andere partijen voor commerciële doeleinden,

zonder jouw uitdrukkelijke vooraf gegeven toestemming. Dit eisen wij ook van onze

externe verwerkers. Jouw persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons en

wij verwachten dit dan ook van onze externe partijen.

 

Bewaartermijn van je gegevens

Bij het aangaan van een bestelling bij zakelijke klanten, ontvang je een factuur,

welke we volgens de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar zullen bewaren.

 

Bij een contactvraag bewaren we je gegevens tot je overgaat tot de bestelling, wens

je geen bestelling te plaatsen dan behouden wij je gegevens 2 jaar. 

 

De rechten van de betrokkene

Wanneer je prospect of klant bent van BLOEMEN BEUKELEERS, bewaren we

bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking

tot deze gegevens.

1. Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw

persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens

maken.

2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan BLOEMEN

BEUKELEERS. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw

persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens

vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij

weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens,

bepaalde diensten niet leverbaar zijn en dat verwijderen of wijzigen van

persoonsgegevens in een aantal gevallen wettelijk niet mogelijk is.

 

3. Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw

persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het

recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden

van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

 

4. Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door BLOEMEN

BEUKELEERS verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare

vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik

je over het recht om die toestemming in te trekken.

6. Uitoefening van jouw rechten

Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten aan:

bloemen.beukeleers@telenet.be

In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek

moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je

identiteitskaart bevatten. Als aan deze voorwaarden voldaan is, zal BLOEMEN

BEUKELEERS zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.

Als je je recht van inzage uitoefent zal BLOEMEN BEUKELEERS je een zo volledig

mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige

persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of

archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen

deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet

onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel

verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.

7. Automatische beslissing en profilering

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profilering en zullen door

ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 

8. Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade

zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een

vordering tot schadevergoeding instellen.

Heart Cookies

Cookie policy:

Wat zijn Cookies?

Om jou een betere service te bieden bij het bezoeken van websites maken de

meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie

verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van je

computer zetten op het moment dat je de site bezoekt.

Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat

jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen

websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina’s - door

bezoekers worden bekeken.

Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing

acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk jouw e-mailadres of

telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon

herleidbaar profiel opgebouwd.

 

Hoe kan ik Cookies beheren?

Je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen.

Dat gaat heel eenvoudig via de instellingen van jouw browser. Bedenk wel dat je na

het verwijderen van cookies opnieuw jouw voorkeuren zal moeten instellen of

opnieuw moet inloggen. Eveneens kan je zelf je eigen cookies beheren door je

persoonlijke instellingen van je browser aan te passen. Hierdoor kan je zelf

aangeven welke nieuwe cookies je wel en niet wil.

Hoe cookies te verwijderen kan je, per browser, terugvinden via deze links

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer

 

Type cookies

Functionele cookies

Zoals het woord zelf al aangeeft, zorgen deze cookies ervoor dat onze website

optimaal kan functioneren en je een zo aangenaam en persoonlijk mogelijk bezoek

te laten ervaren. BLOEMEN BEUKELEERS gebruikt 'Functionele cookies' om jouw

persoonlijke voorkeuren te onthouden en om herhaalde communicatie tijdens

herhaalde bezoeken te voorkomen, bijvoorbeeld bij deelname aan een promotie.

 

Performantie cookies

BLOEMEN BEUKELEERS gebruikt performantie cookies om te bepalen hoe je onze

websites gebruikt met het oog op het aanpassen en verbeteren van de inhoud en het

gebruiksgemak van onze websites. Bijvoorbeeld het bijhouden van het aantal

bezoekers per pagina of de meest voorkomende taal waarin de website wordt

bezocht.

 

Marketing cookies

Marketing cookies zullen op basis van jouw surfgedrag gepersonaliseerde inhoud

aanbieden. Dit kunnen o.a. aanbiedingen voor onze diensten op Google of andere

media zijn. De inhoud en de werking hiervan worden dan door deze media

bijgehouden.

 

Google Analytics cookies

BLOEMEN BEUKELEERS maakt op de website gebruik van Google Analytics, een

oplossing voor het verzamelen van analytische gegevens op het internet. Dit helpt

ons te begrijpen hoe je de website gebruikt op een manier die ons in staat stelt om

verbeteringen aan te brengen. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden welke

tijd je op onze website doorbrengt en welke pagina's je bezoekt.

Voor meer informatie over Google Analytics je terecht op de officiële pagina.

https://policies.google.com/technologies/cookies 

 

Social media cookies

BLOEMEN BEUKELEERS maakt op de website maakt gebruik van sociale media

buttons en/of plug-ins waarmee er op verschillende manieren verbinding gemaakt

wordt met je sociale netwerken.

Jouw sociale netwerken, waaronder Facebook en Instagram, plaatsen cookies via

onze website die kunnen worden gebruikt om je profiel op hun site te verbeteren of

om bij te dragen aan de gegevens die ze bewaren voor verschillende doeleinden,

zoals vermeld in het desbetreffende privacy beleid. Voor meer informatie kan je

terecht op de verschillende officiële pagina's:

https://www.facebook.com/policies/cookies

Cookies - Instagram 

Cookies (whatsapp.com) 

Doorgifte van Cookies 

De website van BLOEMEN BEUKELEERS behandeld de cookies volgens jouw

voorkeuren. In alle transparantie geven wij mee dat onze cookies doorgegeven

worden buiten Europees Economische Ruimte, concreet richting de Verenigde

Staten.  

 

Tabel van de gebruikte cookies  

Technische functionele cookies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics cookies

  

Embedded content

BLOEMEN BEUKELEERS kan via een klikbare link verwijzen naar andere websites

op haar websites. Deze zal je doorwijzen naar een website van een andere

organisatie.

 

Het is mogelijk dat de website waarnaar je wordt doorgestuurd ook gebruik maakt

van cookies. BLOEMEN BEUKELEERS adviseert jou om de gebruiksvoorwaarden

van de betreffende organisatie, vermeld op de eigen website, te raadplegen om je te

informeren over hun privacy- en cookiebeleid.

Wijzigingen aan de cookie policy

Deze Cookie Policy is geen statisch document. Wijzigingen die wij aanbrengen in

deze Cookie Policy worden onmiddellijk van kracht. Enkel de meest recente versie is

van toepassing, deze versie is terug te vinden op de site van BLOEMEN

BEUKELEERS.

Scherm­afbeelding 2023-04-03 om 12.01.23.png
Scherm­afbeelding 2023-04-03 om 12.04.08.png
bottom of page